Tambak garam adalah kolam buatan yang difungsikan untuk menghasilkan garam dari proses penguapan air laut atau air asin. Sistemnya, air laut dimasukkan ke tambak dan air dipisahkan dengan garam melalui penguapan dari sinar matahari, sehingga nanti akan menghasilkan kristal garam yang siap dipanen. Dari mulai kepentingan untuk